Uppdaterad text: Skånes Cykelförbunds styrelse har den 20 okt 2022 beslutat att motionsloppet "Ringsjön Runt" tills vidare inte kommer att arrangeras. Anledningen till beslutet är bl.a.... läs här 267 st visningar


Skånes Cykelförbunds styrelse har den 20 okt 2022 beslutat att motionsloppet "Ringsjön Runt" tills vidare inte kommer att arrangeras.
Anledningen till beslutet är bl.a.
- Minskning av antalet deltagande cyklister vilket fått till följd att arrangemanget under en rad av år haft ett negativt ekonomiskt utfall.
- Stor brist på funktionärer.
-Lokala förändringar i Höör bl.a. på målplatsen där man har byggt en skola. Idrottsplatsen är numera klassad som skolgård vilket innebär att vi har begränsad tillgång till idrottsplatsen under fredagen, dagen före arrangemanget.
- Förslag att Trafikverket ska fr.o.m. 1 januari 2023 införa ett tuffare arbetssätt när det gäller idrott på väg. Förslaget innebär att samtliga vägmärken som är aktuella för ett arrangemang skall hanteras av Trafikverket och att kostnaderna för att genomföra åtgärder skall belasta arrangören.
- SCF föreslår att sanktionsavgiften för motionsarrangemang skall höjas från 35:- till 65:- per deltagare. Förslaget är ett dråpslag mot alla mindre motionsarrangemang.
Vi tackar för ett mångårigt positivt och trevligt samarbete med deltagare, funktionärer, kommun , Polis och företag.
 
SKÅNES CYKELFÖRBUND // Styrelse
n
 

Tillbaka
Skånes Cykelförbund
info@skanecykel.se
Helgegatan 20
290 51 KRISTIANSTAD