SKÅNES CYKELFÖRBUND
(Bildat den 5 april 1925)

Adress:
Kvarngatan 17
S-291 54 Kristianstad

BG: 292-5485

BG Ringsjön Runt: 292-6012

Org.nr: 84 30 01-2578

Hemsidor:
www.skanecykel.se   
E-post: info@skanecykel.se

www.ringsjonrunt.se     
E-post  info@ringsjonrunt.com

Facebook: skånes cykelförbund


STYRELSE 2019

Ordförande: Cecilia Lindell, Helsingborg
Tel: 0709 - 42 53 26
E-post: cecilia.m.lindell@gmail.com

Sekreterare: Thomas Nilsson, Kristianstad
Tel: 0733-76 61 60,
E-post: thomas.cykel@telia.com  thomas@skanecykel.se

V. Ordförande och Kassör: Alf Frithiof,Helsingborg,
Tel  0705 - 83 37 40
       0708-12 44 40
E-post: alf.frithiof@swenzon.com


Tävlingsansvarig: Thomas Nilsson, Kristianstad,
Tel: 0733-76 61 60,
E-post: thomas.cykel@telia.com  thomas@skanecykel.com
 
Utbildningsansvarig  Thomas Nilsson, Kristianstad,
Tel: 0733-76 61 60,E-post: thomas.cykel@telia.com  thomas@skanecykel.se

Representationsansvariga:
Mikael Nordbeck, Helsingborg
Tel: 042 13 92 27  0707 28 63 38
E-post: nordbeck@telia.com
 

Tomas Richter, Staffanstorp
E post tomas.richter@hotmail.com

Motionsansvarig:Alf Frithiof,Helsingborg,
Tel  0705 - 83 37 40
       0708-12 44 40
E-post: alf.frithiof@swenzon.com

Dam & Junioransvarig: Mikael Nordbeck,Helsingborg
Tel: 042 13 92 27  0707 28 63 38
E-post: nordbeck@telia.com

MTB  Tomas Richter, Staffanstorp
E post tomas.richter@hotmail.com

Rekryteringsansvarig: Tomas Richter, Staffanstorp
E post tomas.richter@hotmail.com

BMX ansvarig: Anna Gudmundsson
0723 95 19 96
E post agudmundzon@gmail.com

Materialansvarig: 
Staffan Hellberg
E-post: 'staffan.hellberg@outlook.com'

Radio= Anders Persson Lund
 

Skånes Cykelförbund
info@skanecykel.se
Kvarngatan 17
29154 KRISTIANSTAD